นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • ทางโรงงานจะไม่เปิดเผย ชื่อแบรนด์, ชื่อสูตร, โลโก้ตราสัญลักษณ์ ของลูกค้าเจ้าของแบรนด์
  • ทางโรงงานจะไม่เปิดเผย สถิติ ยอดขาย ของแบรนด์สบู่ของลูกค้าเจ้าของแบรนด์
  • ทางโรงงานจะไม่เปิดเผย แอบอ้าง ชื่อแบรนด์ของลูกค้าเจ้าของแบรนด์
  • ทางโรงงานจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว, ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ ของลูกค้าเจ้าของแบรนด์
  • ทางโรงงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Leave Comment